XtGem Forum catalog
difan96

AL-ISLAM
Bismillahirrakhmanirrakhiim..

Di bumi tempat kita berpijak tidak terhingga tanda-tanda kebesaran-Nya yang dari itu manusia akan dapat mengambil pelajaran yang banyak bagi yang mau mengambil. Dan tidak ada yang akan dapat mengambil kecuali yang dapat mengerti, maka "Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dgn perantaraan kalam, DIA mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya"
(al-'Alaq).

Allah mengajarkan manusia tentang kebenaran dan kebathilan dengan memberikan banyak perumpamaan-perumpamaan yang betebaran di muka bumi yang nyata terlihat yang dimana saja dan kapan saja dapat dijumpai.

Bilangan tahun adalah ibarat pohon; bulan-bulannya adalah ibarat dahannya, hari-hari laksana rantingnya, jam ibarat daun-daunya, sedangkan nafas yang senantiasa dapat dimanfaatkan untuk ibadah maka itu laksana buahnya yang sangat baik maka disetiap tarikan nafas adalah dzikir.

Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup seribu tahun Kalau Tidak Sembahyang Apalah Gunanya.
[ 1 | 1 | 1 | 239 ]
Medan - Sumatra
2010 - 2015 Difan96